Upotrebna Dozvola

upotrebna dozvola

Vršimo uslugu formiranja komisije za tehnički prijem objekta, izrađujemo izveštaj komisije za tehnički prijem objekta za dobijanje upotrebne dozvole.

Upotrebna Dozvola

Upotrebna dozvola je dokument koji se izdaje za sve objekte koji su izgrađeni na osnovu rešenja o građevonskoj dozvoli ili rešenja o odobrenju za izvođenje radova za objekte iz člana 145. Upotrebna dozvole je jedini dokaz da je građevinski objekat izgrađen po propisima i da poseduje svu neophodnu dokumentaciju.

Upotrebna dozvola se dobija na osnovu izveštaja komisije za tehnički (pregled) prijem objekta.

Tehnički pregled i tehnički prijem

Tehničkim pregledom se vrši kontrola izgradnje, odnosno provera da li su izvedeni radovi u skladu sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i kakav je kvalitet materijala, opreme i instalacija korišćen.

Upotrebna dozvola garantuje da su ispoštovana sva neophodna i obavezna pravila gradnje.

Šta je upotrebna Dozvola?

Upotrebna dozvola je dokument koji izdaje nadležna jedinica lokalne samouprave. Uknjižbu građevinskog objekta u katastar je moguće sprovesti tek nakon dobijanja rešenja o upotrebnoj dozvoli od strane nadležne jedinice lokalne samouprave.

Upotrebnu dozvola znači da je objekat izgrađen po propisima, da poseduje opremu koja je proverena i funkcionalna, kao i da poseduje sve saglasnosti nadležnih organa da su građevinski radovi, radovi na potrebnim instalacijama  izvedeni na dozvoljen način i prošli su sva neophodna testiranja.