Tag

urbanisticki projekat

Urbanistički projekat i projekat parcelacije/preparcelacije

Urbanistički projekat se izrađuje za potrebu izgradnje objekata na lokacijama na kojima je prostornim planom ili planom generalne regulacije predviđena izrada urbanističkih projekata. Urbanistički projekat se radi kao urbanističko-arhitektonska analiza lokacije. Urbanističkim projektom se definišu način uređenja zemljišta i pravila građenja u skladu sa planom.
Više informacija