Tag

lokacijski uslovi

Projektna dokumentacija

Vršimo izradu kompletne projektne dokumentacije od idejnog rešenja (IDR), idejnog projekta (IDP), projekta za građevinsku dozvolu (PGD), projekta za izvođenje (PZI) i projekta izvedenog objekta (PIO).
Više informacija