Elaborati energetske efikasnosti

eee

Elaborat energetske efikasnosti je sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

Elaborat energetske efikasnosti se izrađuje na osnovu:

 • klimatskih karakteristika lokacije:
  • spoljnih projektovanih temperatura gradova u Republici Srbiji
  • broja stepen dana i srednje temperature grejnog perioda za gradove u Republici Srbiji
  • srednje mesečne sume zračenja i srednje mesečne temperature
 • podataka o lokaciji – situacioni plan zgrade sa položajem zgrada u neposrednom okruženju i prikazom vrsta obrada površina
 • podataka o građevinskim materijalima, elementima i sistemima potrebnim za proračune i
 • podataka o mašinskoj i elektro opremi, uređajima i instalacijama.

Elaborat energetske efikasnosti sadrži:

 • prethodno navedene podatke
 • tehnički opis primenjenih tehničkih mera i rešenja u projektu usklađenih sa ovim pravilnikom i to:
  • funkcionalne i geometrijske karakteristike zgrade
  • primenjene materijale
  • ugrađene sisteme
  • vrste izvora energije za grejanje, hlađenje i ventilaciju
  • termotehničke instalacije
  • sisteme rasvete
  • upotrebu i učešće obnovljivih izvora energije
 • proračune kojima se potvrđuje da projektovani građevinski elementi i zgrada, ili deo zgrade kao celina, sa pripadajućim tehničkim sistemima, ispunjavaju zahteve ovog pravilnika;
 • potrebnu godišnju potrošnju energije za rad tehničkih sistema u zgradi (finalna energija) 
 • godišnju vrednost korišćenja ukupne primarne energije
 • vrednosti emisije CO2.