By

ljlukic

Urbanistički projekat i projekat parcelacije/preparcelacije

Urbanistički projekat se izrađuje za potrebu izgradnje objekata na lokacijama na kojima je prostornim planom ili planom generalne regulacije predviđena izrada urbanističkih projekata. Urbanistički projekat se radi kao urbanističko-arhitektonska analiza lokacije. Urbanističkim projektom se definišu način uređenja zemljišta i pravila građenja u skladu sa planom.
Više informacija

Projektna dokumentacija

Vršimo izradu kompletne projektne dokumentacije od idejnog rešenja (IDR), idejnog projekta (IDP), projekta za građevinsku dozvolu (PGD), projekta za izvođenje (PZI) i projekta izvedenog objekta (PIO).
Više informacija

Ozakonjenje objekata

Ozakonjenje objekata podrazumeva naknadno izdavanje rešenja o ozakonjenju za objekte, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.  
Više informacija
upotrebna dozvola

Upotrebna Dozvola

Vršimo uslugu formiranja komisije za tehnički prijem objekta, izrađujemo izveštaj komisije za tehnički prijem objekta za dobijanje upotredne dozvole.
Više informacija
eee

Elaborati energetske efikasnosti

Elaborat energetske efikasnosti je sastavni je deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji. Elaborat energetske efikasnosti se izrađuje na osnovu: klimatskih karakteristika lokacije:spoljnih projektovanih temperatura gradova u Republici Srbijibroja stepen...
Više informacija